Matematyka a stykanie się z innymi naukami

Matematyka a stykanie się z innymi naukami Czy istnieje jakiś „lewy koniec?” Ilu grupy 2? Napisz na tablicy: 18 wynosi 9 grup 2. Poproś dziecko, aby wybrać kolejną parzystą liczbę i powtórzyć ten proces. Umieścić w oddzielnych grupach 2. Wszelkie pozostały? Ilu grupy 2? Pisać na tablicy. (Owa „grupy” Mówiąc wprowadza pojęcie mnożenia. Tylko nie mów tak.)

Teraz należy zwrócić się do dziecka, jeśli on / ona myśli to – oddzielne grupy 2, z lewej strony na nic – jest prawdziwa dla każdej parzystej liczbie? Przetestować jak najwięcej Evens potrzebny do swojego dziecka, aby powiedzieć TAK. Nawet zawsze oddzielić numery na grupy 2 z czego pozostała. oddzielają one równomiernie. (To zaczyna koncepcję podziału i resztek, ale nie powiedzieć, że obaj.)

Co nieparzystych liczb? Wybierz jedną – 7. Rozdzielić na grupy 2. Oh! Jeszcze jedno pozostało. Napisz na tablicy: 7 3 grupy 2 + 1 „To dziwne.” .. „Spróbujmy kolejne 15 wynosi 7 grupy 2 + 1. Nie jest to znowu jest – oddzielenie w grupach po dwa, ale o jedno pozostało – zawsze prawdziwe dla liczb nieparzystych Praktyka aż do dziecka jest pewny.

Matematyka a stykanie się z innymi naukami

Wymazać tablicę dla podsumowania. Wpisz się numery parzyste do 20 i te dwie obserwacje: (1) liczby parzyste zawsze oddzielić się nawet grup 2, oraz (2), nawet numery zawsze kończyć się w 0, 2, 4, 6 lub 8. Teraz zapytać kilka pytań typu „Czy nawet 36?” Tak, ponieważ kończy się w 6. Czy 17 parzysta? Nie, nie kończy się w 0, 2, 4, 6 lub 8.

Teraz dodaj do tablicy numery nieparzyste do 19 i te dwie obserwacje: (1) liczby nieparzyste nie mogą być rozdzielone na równe grupy 2, ponieważ zawsze istnieje jeden pozostały, oraz (2) liczby nieparzyste END w 1, 3, 5 , 7 lub 9. Czy 24 nieparzysta? NO, nie kończy się w 1, 3, 5, 7, 9 lub 21 jest nieparzystą liczbą? Tak, to kończy się na 1.

Matematyka a stykanie się z innymi naukami

Czy trzeba zrobić to wszystko w jeden dzień? Nie dokonania porównań numer jeden dzień.Wyrównuje szybkie i skuteczne mediacje Warszawa kolejny dzień. Albo po prostu zrobić odrobinę każdego dnia. Wystarczy zachować rzeczy łatwe i dziecko udany.

Czy twoje dziecko pamiętać jutro? Niektórzy, niektóre nie. Nie należy oczekiwać, to i można dostać zaskoczony. Pojęcia parzystych i nieparzystych są ważne, więc po prostu ćwicz. Gdy dziecko jest odpowiadanie na pytania poprawnie, bez konieczności korzystania z monety, wtedy można zacząć szukać parzystych i nieparzystych numerów gdziekolwiek pójdziesz. Ale nie rób tego, dopóki dziecko ma bardzo konkretną wiedzę na parzystych i nieparzystych.

przyłbica stomatologiczna
– autor artykułu